Recent posts of interest–part 5

Just how Sovereign is our God?

 ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 13

Objections to Unconditional Election & Romans 9

Weak Missionaries?

Một Người Tên Là Martin: Video

Motives for obedience

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 4

Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 3

Sự xưng công bình và Sự thánh hoá

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 2

Helping pastors lead with more grace–and less legalism

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 12

Sự Kiên Trì của các Thánh Đồ (Five Points: Ông John Piper)–part 2

Năm Luận Điểm: Ông John Piper

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–Part 11

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Resources)—Part 10

Prayer: How Praying Together Shapes the Church

Sự cầu nguyện là điều tối quan trọng đúng không?

Họ Phục Vụ Với Quả Bóng Và Sợi Xích Kéo Lê Từ Trong Lòng: Whitney

Miscellaneous posts of interests

Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui của Ông Piper (audio)

What is (biblical) Manhood?

(GSiV: Part 1; Part 2; Part 3; Part 4; Grace)