QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Bible verses that highlight God’s supremacy 

These are just a few of the verses in the Bible that highlight his supremacy. Genesis 1:1 “In the beginning, God created the heavens and the earth.” Sáng-thế Ký 1:1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời… Read More

Heidelberg Catechism (Viet and Eng)–part 2

NGƯỜI SỰ ĐAU KHỔ CỦA CON NGƯỜI 3. HỎI: LÀM THẾ NÀO BẠN NHẬN BIẾT SỰ ĐAU KHỔ CỦA BẠN? ĐÁP: Luật pháp của Chúa bảo tôi như vậy. 4. HỎI: LUẬT PHÁP CỦA CHÚA ĐÒI HỎI CHÚNG TA PHẢI… Read More

Heidelberg Catechism (Viet and Eng)

This Bilingual English & Vietnamese version authorized by The Canadian and American Reformed Churches 2006 Bản Song ngữ Anh – Việt của Hội thánh Cải cách Mỹ và Canada CHÚA NHẬT THỨ 1 NIỀM AN ỦI DUY NHẤT… Read More