QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Bible verses that highlight God’s supremacy 

These are just a few of the verses in the Bible that highlight his supremacy. Genesis 1:1 “In the beginning, God created the heavens and the earth.” Sáng-thế Ký 1:1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời… Read More

Heidelberg Catechism (Viet and Eng)–part 2

NGƯỜI SỰ ĐAU KHỔ CỦA CON NGƯỜI 3. HỎI: LÀM THẾ NÀO BẠN NHẬN BIẾT SỰ ĐAU KHỔ CỦA BẠN? ĐÁP: Luật pháp của Chúa bảo tôi như vậy. 4. HỎI: LUẬT PHÁP CỦA CHÚA ĐÒI HỎI CHÚNG TA PHẢI… Read More

Baptist Catechism (1689) (Tiếng Việt)—part 1

H.1: Đấng Nguyên Thủ của toàn cõi vũ trụ là ai? Đ.: Chính Đức Chúa Trời là Đấng Nguyên Thủ của toàn cõi vũ trụ.  (Ês. 44:6; 48:12; Thi. 97:9)  H.2: Có phải phận sự của mỗi người… Read More