QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Đường Hẹp, Cửa Hẹp của Ông Washer

CHƯƠNG 1

HÃY TRA XÉT MÌNH

‘Thật vinh dự cho tôi khi chia sẻ với bạn như thế nầy. Tôi sẽ giảng như một người đang chết dần cho những người nam, người nữ và thanh niên đang chết dần. Tôi sẽ giảng như một người sẽ không được giảng lần nào nữa, tôi sẽ nói cho bạn nghe những điều mà có lẽ bạn đang hiểu lầm bấy lâu nay. Tôi sẽ chia sẻ những điều sẽ khiến bạn nổi giận, tôi sẽ chia sẻ những điều mà bạn chẳng muốn nghe. Tôi sẽ chia sẻ những điều mà bạn sẽ nói là tôi không có quyền nói như thế. Nhưng trước khi bạn kết luận những gì tôi sẽ nói, xin bạn hãy tự hỏi mình điều nầy.’

-Paul Washer (at Tiên Phong)

Read more here

(GraceÂn điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules;

Earning vs effort: grace, justification, and sanctificationPhúc Âm Là Gì? Một Vài Tài Liệu (Tiếng Việt))

Taking our miseries to the Lord

‘Even the most intense of human love is but the faintest echo of heaven’s cascading abundance. His heartful thoughts for you outstrip what you can conceive. He intends to restore you into the radiant resplendence for which you were created. And that is dependent not on you keeping yourself clean but on you taking your mess to him. He doesn’t limit himself to working with the unspoiled parts of us that remain after a lifetime of sinning. His power runs so deep that he is able to redeem the very worst parts of our past into the most radiant parts of our future. But we need to take those dark miseries to him.’

-Dane Ortlund, Gentle and Lowly: The Heart of Christ for Sinners and Sufferers, p. 160.

(GSiV: ; GraceÂn điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rulesEarning vs effort: grace, justification, and sanctificationGospel Grace Versus Dead Religion–part 6Ray OrtlundDane Ortlund)

Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 4

Sự dẫn dắt về đạo đức

‘Phân đoạn Kinh Thánh Rô-ma 8 [cc.12-14] ở trên cho chúng ta biết rằng có một loại hướng dẫn bạn thật sự kinh nghiệm được. Xin đọc lại phân đoạn Kinh Thánh trên. Phao-lô đang nói rằng tất cả những ai là tín hữu thật đều được Thánh Linh dẫn dắt bằng cách nào đó. Tất cả mọi người! Bất kể bạn là người kinh nghiệm vô số ấn tượng thuộc linh trực tiếp hay người chưa từng có kinh nghiệm như thế.

‘Nhưng sự dẫn dắt mà Phao-lô đang nghĩ đến là gì?’

-Jim Elliff, Được Thánh Linh dẫn dắt: Cách Thánh Linh hướng dẫn tín hữu, Việt 2021 / (Led by the Spirit: How the Holy Spirit Guides the Believer, 2006), tr.9.

(GSiV: Is “Being Slain in the Spirit” biblical?Prosperity Gospel?;

Interpreting impressions like “God told me…”Elliff)

Handling our differences biblically–part 1

‘Paul admonished the young leader, “Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth” (2 Timothy 2:23–25).

‘In the heat of a disagreement, sometimes our commitment to be right can undercut our calling to be kind. Paul reminds us that only God can reveal the truth of his Word to the hearts of others. None of us is the fourth member of the Trinity.’

-Scotty Smith

Read the whole thing here

(GSiV: Scotty SmithHumilityUnity)

Holiness according to the resources available to us in Christ 

“Yet the duties God requires of us are not in proportion to the strength we possess in ourselves. Rather, they are proportional to the resources available to us in Christ. We do not have the ability in ourselves to accomplish the least of God’s tasks. This is a law of grace. When we recognize it is impossible to perform a duty in our own strength, we will discover the secret of its accomplishment. But alas, this is a secret we often fail to discover.”

John Owen, Temptation and Sin, abridged 1983 edition, p. 99 (Partially quoted by Jerry Bridges, Holiness Day by Day, Week 44 / Thursday)

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 6Sanctification (Sự nên thánh): Erickson–part 1Earning vs effort: grace, justification, and sanctification;

Jerry Bridges)

Alcorn on unity

‘Having a strong opinion never equals God telling us to express it. Scripture confronts us for how we have treated each other before the watching world:

  • “A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion” (Proverbs 18:2).
  • “When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent” (Proverbs 10:19).
  • “There is one whose rash words are like sword thrusts, but the tongue of the wise brings healing” (Proverbs 12:18).’

Read the whole thing here

(GSiV: A Mindset All Reformed Folks NeedUnity)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 18

Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619.

Giáo Điều Phần Thứ I

Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất

Điều 18: Đối với những ai còn tỏ vẻ không hài lòng trước ân điển nhưng không của sự lựa chọn và nghiêm khắc công bình của điều luật vứt bỏ, chúng ta cùng với Vị Sứ Đồ để trả lời họ như sau: “Nhưng hỡi ngươi, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời?” (Rô-ma 9:20). Chúng ta cũng trích lời của Chúa Christ: “Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao?” (Ma-thi-ơ 20:15) và do đó, với lòng ngưỡng mộ thánh thiện đối với những sự bí nhiệm này, chúng ta đồng thanh lớn tiếng với Vị Sứ Đồ mà rằng: “Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen.” (Rô-ma 11:33-36).

Full document in Vietnamese here.

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng

Một Người Tên Là Martin: VideoPiper at GSiV)

Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 3

Hai phương cách

‘Có lẽ bạn tìm đến quyển sách này vì đang cần sự chỉ dẫn để đưa ra một quyết định dường như bất khả thi nào đó. Có lẽ bạn đang bất năng trong việc cố gắng giải quyết một việc nào đó. Trong hàng loạt những giải pháp được đề nghị, câu trả lời dường như xa xôi hơn bao giờ hết. Thật ra, trong tiến trình ấy bạn có thể hoàn toàn bình tĩnh. Những câu hỏi có thể quấy rầy bạn chẳng hạn như:

  • ‘Chúa có thể cho tôi biết đích xác việc tôi phải làm là gì không?….’

-Jim Elliff, Được Thánh Linh dẫn dắt: Cách Thánh Linh hướng dẫn tín hữu, Việt 2021 / (Led by the Spirit: How the Holy Spirit Guides the Believer, 2006), tr.5.

(GSiV:Is “Being Slain in the Spirit” biblical?; Prosperity Gospel?;

Interpreting impressions like “God told me…”; Elliff)

Năm Luận Điểm–part 10

1. Những lẽ thật này khiến tôi đầy lòng kính sợ Đức Chúa Trời và dẫn tôi vào sự sâu nhiệm của việc thờ phượng thật tập trung vào Đức Chúa Trời

‘Tôi còn nhớ, khi đang dạy thơ Ê-phê-sô ở trường Kinh Thánh Bê-tên vào những năm cuối thập niên 70, lần đầu tiên tôi thấy lời phát biểu tam diện về mục tiêu của tất cả công việc của Đức Chúa Trời, đó là, “để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:6,12,14).’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 85.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation; TULIP)

Teaching you to hate your transgressions

‘“Joni, he cares about your afflictions, but they are merely symptoms of a deeper problem. God cares less about making you comfortable, and more about teaching you to hate your transgressions and to grow up spiritually to love him.

‘“In other words, God lets you feel much of sin’s sting through suffering, while you are heading for heaven. And it should constantly remind you of what you are being delivered from. So, one form of evil, your pain and paralysis, is turned on its head to defeat another form of evil, and that is your bitterness, resentments, anxieties, fears, and I could go on — all to the praise of God’s wisdom.”’

— Joni Eareckson Tada

Read the whole thing here

(GSiV: suffering)

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 9

‘Chúng ta kết thúc chương này với hy vọng và lời cầu xin rằng bạn sẽ đi sâu hơn vào trong ân điển kiên định của Đức Chúa Trời. Nếu bạn suy gẫm lẽ thật này thêm ít lâu nữa và cho phép nó thấm nhuần trong lòng, bạn sẽ thấy rằng sự đảm bảo trong ân điển kết ước của Đức Chúa Trời dành cho bạn là cơ sở chắc chắn lớn lao hơn và mạnh mẽ hơn và ngọt ngào hơn bất cứ quan điểm nào cho rằng sự an ninh đời đời mang tính nhạt nhẽo và máy móc như một liều thuốc ngừa. Biết Đức Chúa Trời đã chọn bạn, và Ngài đã kêu gọi bạn và Ngài ban cho bạn đức tin, và sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn, và sẽ bảo tồn bạn, và khiến bạn không chỗ trách được trước sự hiện diện vinh hiển của Ngài với sự vui mừng lớn—sự bảo đảm đó đem lại cho bạn một sự vui mừng bất diệt, và sức mạnh và sự can đảm trong đời sống. Xin Chúa đem bạn vào sâu hơn trong ân điển thiên thượng của sự kiên trì.’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 83.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation; TULIP)

Missions and Offense of Cross

‘…The missionary-apologist is decidedly unapologetic.

‘[One author] makes explicit something that at times goes unstated—we seek fresh ways to communicate the gospel cross-culturally not so that it may be more palatable, but so that it confronts the culture more clearly with the scandal of Christ.’

Read the whole thing here

(GSiV: “Success” and Missions: G. Aylward;

Missionaries and Difficult Plodding; Expecting Rapid?; Missions and Evangelism;

Weak Missionaries?

Chín Dấu Hiệu của Một Hội Thánh Khỏe Mạnh; Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?; Tin Lành Là Gì?; GSiV Resource Page)